CHECkUP

CHECkUP is een studie die wordt uitgevoerd in Zuid Limburg. 
Het doel van de studie is het aantal heropnames van ouderen patienten met een verhoogd risico op een heropname te verlagen.

Dit hopen we te bewerkstelligen via een wekelijks medicatiecheck via een geautomatiseerd systeem.

Op de volgende pagina's treft u meer informatie aan over de studie.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door